کلاغ حضرت قابیل

مانده ام؛

سگ اصحاب کهف شریف تر بود

یا کلاغ حضرت قابیل

یکی که در مصاحبتش،

از هزار یار غار، سبقت جست

و در سکوتی سرد

به چندین سَده افسرده در کناری خُفت

یکی، اگر چه که بدنام

و لیک حیات آدم را، 

ز ننگ و نکبت رُفت

سکوت را، امّا

به درستی نمی دانست...

نیازی نبود که چندان بلند

خبر ببَرَد بر آشنایان تاریخ دور

که هابیل، 

به مرگ طبیعی مُرد!

بر قبای حضرت قابیل، عاقبت

یک لکّه نُزهت یک عمر آدمیّت بُرد

و آبروی کلاغ را

به مُشتی گُزاره مُفت!


سگ نباشیم

کلاغ هم نیز!

/ 1 نظر / 383 بازدید
asemanesakht2

هابیل مردنی بود ؛ قابیل تاوان داد .