ساپی یِنس

نَسَبم را نمی دانم از مهاجران شمالِ "سوماترا"ست

یا کوتوله ای از جزیره ی "جاوه"؛

چه فرق می کند

تو گمان ببر که "گینه نو"...

فقط به خاطرم مانده ست

که شیر، روح نگاهبان قبیله ما بود

و خانه به دوشی از اهالی پیر "گوبِک لی تپّه"، اوّل بار

مرا به دعای دوستی فراخواند

و لیک

در آن هزاره ی دور

به کیفار، سنگی رهاندی

که سینه ام را شکافت؛

یادت هست؟!

و خاطر مهربانت چُنان بومرنگ

آمد و رفت

وزان سرشکسته ام تا هنوز...

باور کن

در پی ردّی از آن همه نوستالژی قشنگ

حتی

پیاده تا "غار دست ها" رفتم

ولی چه سود

زمانه عوض شده بود

برخیز کنون درنگ نکن

برخیز

و باز به بی خِرَدی

پاره ای پوست یا که تکّه ای گوشت از کَسانم را

در شومینه ی خانه ات بینداز

باشد که در ازدحام این کوچه ی صدرنگ

از دودشان

تو را باز شناسم!

#دلنوشته #ساپی_ینس #گوبکلی_تپه #غار_دستها در آرژانتین

#جزیره_جاوه در اندونزی محل زیست گونه ای انسان به نام هوموسولنسیس یا "انسان درّه سولو" بوده است.

بیست و سوم #تیر_ماه ۱۳۹۷

/ 0 نظر / 96 بازدید